Blog

Premýšľajte nad výberom názvu Vašej domény chytro

20/06/2016

Na internete je mnoho všeobecných rád, ako si vybrať doménu. Dozviete sa, že by mala byť zrozumiteľná, naučíte sa, ako zistiť, či je doména voľná, alebo kde a ako si ju zaregistrovať. Dnes však pôjdeme v otázke voľby názve domény trochu hlbšie.

Podľa výsledkov istého prieskumu môžete o výbere názvu domény premýšľať z niekoľkých uhlov pohľadu:

  • dĺžka domény
  • zhoda domény s kľúčovým slovom alebo budovanie značky
  • názov domény s pomlčkami alebo bez
  • voľba národnej domény alebo koncovky .com

Dĺžka názvu domény

Mnohí podnikatelia sa snažia do názvu domény vtesnať všetky činnosti, ktoré prevádzkujú. Príkladom môže byť doména jan-omacka-truhlarske-prace.sk. Doména obsahuje jednak meno osoby, ale aj popis činnosti. Takáto doména je úplne nečitateľná a nezapamatovatelná. Vidíme síce akási kľúčové slová, ale ich počet nemusí mať vždy pozitívny vplyv, či už z pohľadu vyhľadávačov alebo zákazníkov.

Užitočný tip: Najbežnejší dĺžka domény je 8 znakov. V prieskumoch bolo preukázané, že čím kratšia je doména, tým lepšie. Vždy je však nutné prihliadnuť na to, aby názov domény dával zmysel hlavne vašim návštevníkom.

Zhoda kľúčových slov s názvom domény alebo budovanie značky

Algoritmus Googlu pre vyhľadávanie samozrejme nie je verejne známy. Z mnohých štúdií je však zrejmé, že Google už neberie toľko do úvahy zhodu názve domény s kľúčovým slovom. Naopak ak doména obsahuje názov spoločnosti, môže byť mierne vo výhode. Odvolávať sa na túto doménu propagujete Vašu značku a budujete o nej povedomie.

Užitočný tip: Presná zhoda názvu domény dáva zmysel podnikateľovi, ktorý nechce budovať značku a pre jeho podnikanie nie je názov spoločnosti kľúčový.

Názov domény s pomlčkou

Ďalšia dilema pred Vami nastáva v prípade, že by ste si chceli zaregistrovať doménu s niekoľkými slovami. Mali by ste ich oddeliť pomlčkou alebo nie? Doména obsahujúca pomlčky môže byť prehľadnejšia a jednoduchšia na zapamätanie. Zase však platí, že všetkého s mierou. Predstavte si doménu jan-omacka-truhlarske-prace.sk. Preto nikdy nepoužívajte viac ako jednu pomlčku.

Užitočný tip: Z opatrnostného hľadiska je lepšie kúpiť si obe domény, s pomlčkou aj bez pomlčky. Vyhnete sa tak budúcim nepríjemnostiam zo strany špekulantov alebo konkurencie.

Doména .com alebo národná koncovka?

Ak Vaša aktivita, či už sa jedná o písaní blogu alebo prevádzkovanie e-shopu, prebieha na národnom trhu, potom je vhodné zvoliť si národnú koncovku .sk. Slováci sú jednoducho zvyknutí za názov domény intuitívne vložiť koncovku .sk.

Užitočný tip: Ak uvažujete o tom, že v budúcnosti budete expandovať na ďalšie trhy alebo chcete pôsobiť celosvetovo, potom odporúčame zakúpiť aj ďalšie národné domény, vrátane .com domény.