Blog

Niekoľko zásadných chýb e-shopov z hľadiska SEO

27/06/2016

Na internete je široká ponuka produktov, ktorú ponúka stovky internetových obchodov. Každý obchod chce byť viditeľný a chce mať aj čo najviac návštevníkov. A potom samozrejme aj spokojných zákazníkov. Prevádzkovatelia využívajú k zvyšovaniu návštevnosti cesty, ktoré sa prelínajú a dopĺňajú… Jednou z ciest je byť so svojimi produktmi na dobrých pozíciách v neplatenom vyhľadávaní. Ale pre tento cieľ je potrebné nepodceniť optimalizáciu. Akých základných chýb sa vyvarovať, ak chcete zvyšovať návštevnosť touto cestou?

Optimalizácia produktových stránok pre neplatené vyhľadávanie (SEO) nie je jednoduchá záležitosť. A to nielen technicky, ale najmä časovo. Ale žiadny úspech nie je zadarmo…

Dva hlavné prístupy k obsahu e-shopov:

 • prebraný obsah e-shopu – prevádzkovateľ automaticky alebo manuálne preberá obsah (popisy, dodatočné informácie) z ďalšieho zdroja, ďalej ho už neupravuje
 • obsah e-shopu je vytváraný prevádzkovateľom – vytvára svoje unikátne popisy a dodáva do nich aj “niečo svojho” (skúsenosti, odporúčania atď.)

V oboch prípadoch je však potrebné myslieť na použiteľnosť webu. V prvom rade sa u Vás musí cítiť dobre návštevník. A až potom sa môžu riešiť vyhľadávače. Keďže ale vyhľadávače do svojich algoritmov zabudovávajú kritériá použiteľnosti, Váš úspech začína tu. Teda napríklad v prehľadnosti stránky a zobrazenie podstatných informácií nad prehybom stránky. To má za výsledok dlhšie zotrvanie návštevníka na stránke a zníženie miery opustenia. To sú dôležité signály pre vyhľadávače, že návštevníci sú na správnom, a teda “kvalitnom” mieste. Nehľadiac na to, že to môže byť rozhodovacím kritériom, či u Vás nakúpia.

Ak sa chcete umiestňovať na dobrých pozíciách v neplatenom vyhľadávaní, musíte sa predovšetkým odlišovať od konkurencie. Tomu napomôže náš návod, čomu sa vyvarovať v SEO pri produktových stránok:

1. Preberanie popisu od výrobcu alebo iného obchodu

Je to pomerne častá chyba u e-shopov, s ktorou sa dá stretnúť. Cieľom takéhoto postupu je získať obsah s čo najmenším úsilím. Tento postup u konkrétneho produktu volí X ďalších obchodov. Takže ak chcete, aby ste boli až mimo prvej strany vo vyhľadávania, potom voľte postup kopírovania obsahu. Zaručene Vašu stránku totiž vyhľadávače na prvé pozície nepustia. Aby sa to ale nestávalo, je nutné vytvárať unikátny obsah! Iba jedinečný obsah Vám dá šancu dostať sa na popredné priečky v Googlu. Ďalším dôsledkom je tiež to, že návštevníci spoznajú, že obsah je kopírovaný, už sa s ním totiž mohli na niekoľkých stránkach stretnúť. Potom sa stáva rozhodovacím kritériom napríklad nižšia cena. A teda aj nižšie marže z nákupu. Navyše texty od výrobcu vo väčšine prípadov nie sú písané s cieľom predať, ale informovať. A to je samozrejme iný cieľ, ako v obchode potrebujete. Ak sa objavuje na stránkach duplicitný obsah, vyhľadávače tieto URL vyhodnotia ako nepotrebné k indexovaniu.

Odporúčania:

 • vytvárajte pre Váš internetový obchod unikátne texty
 • ak už texty preberáte, snažte sa ich čo najviac zmeniť a tiež doplniť o nové informácie
 • obsah k produktom tvorte s cieľom poskytnúť odpovede na otázky nakupujúcich, inak si informácie budú hľadať inde

2. Chýbajúci obsah u produktov

Vyhľadávače chcú poskytovať ľuďom čo najrelevantnejšie výsledky vyhľadávania. Teda chcú dať kvalitné odpovede na položené otázky. Aby Vaše produkty boli dohľadateľné, musí byť v prípade produktov uvedený dostatok informácií. Ľudia nie sú jednoduché stroje, ktoré podávajú jednoduché otázky. Škála otázok je veľká a na Vás je, aby Vaše popisy obsahovali dostatočne bohatý repertoár slov, ktoré budú súhlasiť s pokladaným dotazom.

Odporúčania:

 • píšte dostatok textu s využitím bohatej slovnej zásoby
 • píšte opisný obsah, ktorý pomôže užívateľom rozhodnúť sa
 • príliš veľa, najmä neprehľadného textu môže byť lákavé pre vyhľadávače, ale rušivé pre návštevníkov

3. Chýbajúce používateľské komentáre pri produktoch

Čím určite zaujmete nielen vyhľadávače, ale aj návštevníkov e-shopu, sú moderované užívateľské komentáre pod produktmi. Zaujímavý obsah je tiež taký obsah, ktorý je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný o nové slovné spojenia. Vyhľadávač tak na viac otázok nájde práve u Vás odpovede. Väčšina potenciálnych zákazníkov hľadá bližšie informácie o uvažovanom produkte v rôznych fórach a diskusiách. Tu sa nachádza ďalšia možnosť, ako zvýšiť mimo návštevnosti aj predaj e-shopu. Navyše ľudia sa k Vám budú pri diskusii úplne zadarmo vracať.

Odporúčania:

 • doplňte svoj e-shop o možnosť vkladať užívateľské komentáre
 • vyhraďte si čas na moderovanie komentárov a tiež na odpovede
 • diskusiu necenzurujte (mimo spamu), je to ďalší dôvod na rozšírenie okruhu diskutujúcich a teda obsahu

4. Nevhodná sémantika HTML

Rovnako ako je dôležitý informačný obsah stránok, tak je potrebné hľadieť na sémantiku HTML produktovej stránky každého e-shopu. Sémantika HTML pomáha vyhľadávačom i ľuďom lepšie porozumieť obsahu a odlíšiť rôzne časti textu. Napríklad nadpis typu H1 má väčšiu dôležitosť ako nadpisy ostatní. Frázy, ktoré sú v nadpisoch, majú väčšiu dôležitosť. Aj popisy obrázkov možno využiť na optimalizáciu. Tučný text viac priťahuje oči návštevníkov a mierne zvýhodňuje frázy. Všetky tieto poznatky sa hodia pre optimalizáciu produktovej stránky e-shopu. V naprostej väčšine prípadov je cieľom takejto optimalizácie vysledovateľnosť názvu produktu. Respektíve tiež kombináciou názvu produktu.

Odporúčania:

 • mať iba jeden nadpis typu H1 a potom ďalšie nadpisy H2 a H3
 • nadpis H1 by mal obsahovať názov produktu
 • ďalšie nadpisy musia obsahovať v prirodzenej miere názov produktu (napríklad aj s obmenou názvu)
 • v popise produktu sa musí názov objavovať
 • previazanie odkazov aj s inými časťami e-shopu (s mierou, aby to neodvádzalo pozornosť návštevníkov)

5. Nevhodný tvar URL adries

Ďalším kritériom SEO, ktoré má vplyv na pozície v neplatenom vyhľadávaní, je tvar URL adries, ktoré internetová stránka zobrazuje. Vzhľad URL adries musí byť prívetivý nielen pre vyhľadávače, ale takisto aj pre návštevníkov webu. Obsah URL musí zahŕňať frázy, na ktoré chcete daný list e-shopu optimalizovať (názov kategórie, názov produktu,…). Navyše pri cielení PPC reklamy je možné použiť relevantne zobrazenú adresu (prípadne časť URL).

Odporúčania:

 • používajte URL adresy obsahujúce zvolené kľúčové frázy danej stránky
 • URL adresa by mala byť čo najstručnejšia
 • URL produktov by najlepšie mali byť v tvare www.vas-eshop.sk/produkt-xy (výhoda aj pri prípadnom premiestňovaní produktu medzi kategóriami)
 • URL by mala byť nezávislá (to znamená, že by mala byť aj dodatočne editovateľná)
 • ak je konkrétny produkt umiestnený vo viac kategóriách e-shopu, mal by byť iba pod jednou URL adresou
 • slová v URL adresách oddeľujte pomlčkou – alebo prípadne podčiarkníkom _

6. Chýbajúce tlačidlá pre sociálne siete

Pomerne novým parametrom, ktorý ovplyvňuje pozície vo vyhľadávaní, je odkazovanie na Váš obsah zo sociálnych sietí. Má to logiku. Čo je doporučované, potom by to malo byť dobré. Z hľadiska SEO a teda aj z hľadiska zvyšovania návštevnosti e-shopu je výhodné mať umiestnené tlačidlá pre odkazovanie do sociálnych sietí. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, ktoré tlačidlá sú vhodné pre Váš e-shop. Sociálnych sietí je viac (Facebook, Google+, Twitter, …) a nie všetky sú vhodné pre biznis. Facebookovým tlačidlom “Páči sa mi” ale určite nič nepokazíte, pretože tu môžete očakávať najväčšiu odozvu.

Odporúčania:

 • dajte umiestniť tlačidlá pre sociálne siete, Facebook je základ
 • najmä pri výrobkoch by nemal byť zdieľaný obyčajný obrázok (napr. logo firmy), ale konkrétny produkt

Lepšie pozície sú vyvážané dlhodobou prácou s obsahom i štruktúrou stránok. Ak však nechcete byť úplne závislí na platených PPC reklamách (Adwords, Heureka, …), potom sa Vám táto investícia oplatí v dlhodobom prísune návštevníkov. Prípadne sa na nás neváhajte obrátiť.