Blog

Linkbuilding alebo ako na kvalitné spätné odkazy?

29/06/2016

Linkbuildingom sa označuje budovanie spätných odkazov. Spôsobov ako získať spätný odkaz je veľa. Existujú možnosti bezplatného získania odkazu, ale aj možnosti plateného. Spravidla čím kvalitnejší je obsah optimalizovaného webu, tým je získavanie spätných odkazov ľahšie.

Keď sme boli na základnej škole, zbierali sme hokejové kartičky. Chceli ich všetci, ale nie všetci k ich zberu pristupovali rovnako. Niekto chcel veľa akýchkoľvek kartičiek, iní sa zameriavali na to, aký je na nich hokejista. A podobné je to aj s odkazmi. Aj u nich totiž často podliehame tlaku, ktorý na nás vyvíjajú všemožné odporúčania o tom, ako by sme mali spätné odkazy zbierať, budovať svoje odkazové portfólio a mať ho čo najväčšie. Zabúdame ale na to, že nie každý odkaz má pre nás rovnakú váhu a že by sme sa nad ich zberom mali veľmi hlboko zamyslieť.

Ako vyzerá kvalitný spätný odkaz?

V linkbuildingu sa rozhodne nehrá primárne na kvantitu. O kvalite odkazov ale rozhoduje veľa faktorov, z ktorých žiadny nesmieme podceniť. Odkaz by samozrejme mal viesť z webu príbuzného obsahom, ktorý by zároveň mal byť autoritatívny. To v praxi znamená napr. to, že Váš odkaz by mal viesť z webu, ktorý sa venuje príbuznej problematike ako ten Váš a zároveň aj na neho odkazujú iné tematicky podobné weby, jeho obsah je indexovaný vyhľadávačmi a je pre užívateľov prínosný. Váš odkaz by navyše mal byť umiestnený na podstránke webu, ktorú už vyhľadávač pozná, a najlepšie by sa mal začleniť do jej hlavného obsahového bloku. Možno sa riadiť jednoduchým pravidlom – neumiestňovať spätné odkazy len kvôli vyhľadávačom, ale najmä kvôli užívateľom. A umiestniť ich tam, kde na nich reálni ľudia môžu kliknúť.

Pravidiel existuje viac. V skratke ale je možno ich zhrnúť do niekoľkých základných bodov, ktoré pochopí aj úplný laik:

 • Odkaz vedie z tematicky relevantného webu;
 • Odkaz je začlenený do jeho hlavnej obsahovej časti;
 • Na odkaz môžu kliknúť reálni užívatelia;
 • Text odkazu zodpovedá obsahu, na ktorý vedie;
 • Web, na ktorom je odkaz umiestnený, je oceňovaný ďalšími webmi, vyhľadávačmi aj užívateľmi.

Ako by mal spätný odkaz vyzerať?

Ako sme si už povedali vyššie, odkaz by nemal myslieť len na vyhľadávače, ale predovšetkým na skutočných ľudí. V takom prípade sa priamo ponúka odpoveď na otázku, ako by takýto ideálny spätný odkaz mal vyzerať. Mal by popisovať stránku, na ktorú vedie, a mal by oslovovať Vašich potenciálnych zákazníkov. Je známe, že text odkazu je pre vyhľadávače silný faktor, podľa ktorého ho hodnotí. Za posledné roky síce jeho vplyv mierne zoslabol, stále je to však faktor. Jeden odkaz väčšinou nič neznamená. Dôležité sú skupiny odkazov a ich objem vo vzťahu k celku.

Častou otázkou, ktorú počúvame, je, či sa oplatí zbierať aj nofollow odkazy, alebo či ich treba úplne ignorovať. Odpoveď je jednoduchá. Ak nofollow odkaz vodí návštevnosť, určite by ste ho mali chcieť. Pomôcť totiž môžu aj sekundárne. Môže cez ne prísť niekto, kto na Vás odkáže neskôr. Bohužiaľ sa na to ale nemôžete spoľahnúť.

Ak by sme chceli zhrnúť základné odporúčania, pri ktorých by sme sa pri budovaní odkazového portfólia mali držať, boli by nasledujúce:

 • Odkazy musia viesť z relevantného a autoritatívneho zdroja.
 • Odkazy musia osloviť reálnych užívateľov a ideálne Vám generovať návštevy.
 • Odkazy musia súznieť s obsahom, ktorým sú obklopené, a odkazovať na iný, relevantný obsah.
 • Odkazy by mali opisovať stránku, na ktorú odkazujú.
 • Odkazy môžu byť nofollow. Ak Vám privedú nových návštevníkov, môžu sa veľmi vyplatiť.
 • A hlavne, odkazy by sa mali zbierať s rozumom a pokojnou hlavou.