Blog

Správna voľba dodávateľa firemnej webovej stránky

01/03/2016

Pri voľbe dodávateľa webovej stránky pre firmu býva veľmi častým problémom určiť, kto by mal byť ten, kto web vytvorí. (A čo sa vlastne rozumie pod pojmom tvorba webu, čo do toho spadá.)

Možností býva spravidla viacero a v tejto sekcii si ich popíšeme. Vo väčšine prípadov je práca na tvorbe webu jednorazová, aspoň pokiaľ ide o väčšinu činností. To znamená, že ak sa rozhodnete mať vlastný firemný web, v priebehu niekoľkých mesiacov z toho vznikne niečo čo sa bude považovať za viac alebo menej hotové riešenie, ktoré sa ďalej už bude iba občas dopĺňať o nové informácie.

Pri takejto konfigurácii sa vo väčšine prípadov javí najvýhodnejším, aby web bol zadaný do výroby u externej firmy formou outsourcingu. Pri tvorbe webu je totiž dôležité, že web ako taký nie je len to čo človek vidí, keď ho navštívi. Web sa neskladá len z textu, len z grafiky, alebo len z technológii vďaka, ktorým vôbec je na svete viditeľný.

A práve toto predurčuje zložitosť jeho výroby. Pri tvorbe webu musíte vyrobiť kvalitný obsah, a to obsah kvalitný tak, aby vyhovel mnohým požiadavkám. Veľmi často nestačí to čo má firma v počítači sekretárky, aby „vyklopila“ na web. Vo väčšine prípadov je potrebné vytvárať pre web celkom nové texty, ktoré splnia určitú stratégiu.

Takisto dizajn by firemný web mal mať špeciálny, nie taký, aby bol rovnaký ako všetky ostatné firmy. Na druhej strane by dizajn mal byť tak jednoduchý, aby ho návštevník mohol ihneď začať používať.

Zo skrytých technológií sa dá hovoriť o redakčných systémoch ako o platformách, na ktorých sú publikované informácie. To je tá neviditeľná časť webu, ktorú musíte mať vytvorenú a vlastne o nej ani nemusíte vedieť. No bez nej by bolo dosť problematické váš web publikovať.

Ďalšou typickou skrytou oblasťou je internetový marketing zameraný na vyhľadávače, teda stratégia a realizácia tejto stratégie, ktorá umožní, aby vaše služby, alebo produkty, návštevník bol schopný cez vyhľadávače napríklad Google nájsť bez dlhšieho hľadania. Vtedy sa dá web považovať za úspešný. Samozrejme úspech neznamená len dostať na web nejakých návštevníkov. Ale je to základ, úvod možného úspechu.

To sú aspoň orientačne prvé základné veci, ktoré musíte zvládnuť, ak chcete začať vôbec vyrábať firemný web. Je to pomerne veľa informácií na to, aby to zvládol bežný človek, ktorý sa tomuto nevenuje systematicky. Preto je lepšie zveriť tvorbu webu niekomu, kto sa tým živí.

Ďalším problémom pri tvorbe webu je jeho následná údržba. Vo väčšine prípadov je na web potrebné občas niečo dopublikovať, inokedy niečo stiahnuť alebo upraviť informácie.

To je len náznak problémov, ktoré je potrebné mať vyriešené spravidla ešte skôr ako web uzrie svetlo sveta. A preto vám odporúčame, aby ste pri tvorbe webu mysliac na tieto faktory zadávali tvorbu webu radšej profesionálnym štúdiám ako lacným jednotlivcom.