Blog

Odlíšte sa od ostatných pomocou firemnej identity

20/05/2016

Základom každej firmy je kvalitná firemná identita. Firemnú identitu tvorí niekoľko dôležitých, vzájomne previazaných prvkov, ktoré v spojení vytvárajú celkový obraz o štýle a fungovania Vašej firmy. Firemná identita ovplyvňuje Vašu úspešnosť, ale aj utvára pohľad Vašich zákazníkov a partnerov, preto je nezanedbateľnou časťou správneho fungovania Vašej firmy. V tomto krátkom článku sa dozviete, z čoho sa firemná identita skladá a ako jej jednotlivé časti spolu komunikujú.

Čo je firemná identita?

Pod výrazom “firemná identita” si môžeme predstaviť predovšetkým jednotný grafický kabát digitálnej aj fyzickej časti reklamy, komunikáciu vo firme i mimo nej (médiá, zákazníci, partneri, zamestnanci firmy), systém hodnôt, firemnú a marketingovú stratégiu. Všetky tieto prvky reprezentujú spoločnosti na marketingovom bojovom poli.
Najčastejšie žiadanými časťami firemnej identity sú tieto prvky: vizitky, hlavičkový papier, prepisovačky, hrnčeky, webové stránky, reklamné plachty, letáčiky, brožúry a v neposlednom rade tiež polepy vozového parku. Pri tvorbe firemnej identity je potreba dokonalá analýza spoločnosti, podľa nej sa následne stanovia jednotlivé prvky, z ktorých bude zložená. Analýzu by mal vždy vykonávať profesionál, aby investícia klienta bola čo najnižšia so zachovaním vysokej účinnosti.
Firemná identita reprezentuje tvár spoločnosti a preto by mala byť jednotná a originálna!

Prečo je firemná identita dôležitá?

Dôležitosť firemnej identity je vysoká, robí prvý dojem na potenciálneho klienta a tým tiež ovplyvňuje Vaše budúce zárobky. Klient by mal mať z Vašej firemnej identity dobrý pocit a mal by sa cítiť dostatočne informovaný o Vašich službách. Tento aspekt ovplyvní jeho ďalšie rozhodovanie o využití služieb Vašej spoločnosti. Prvý dojem môžete urobiť iba raz.
Predstavte si, že si chcete kúpiť nový mobilný telefón z internetového obchodu. Vo väčšine prípadov zvolíte obchod s pevným zázemím a stabilnou firemnou identitou, ktorá sa dostatočne prezentuje na trhu a má príjemné prostredie pre svojich klientov (napr. Alza). Túto spoločnosť väčšinou zvolíte radšej, aj keď bude mať vyššie ceny než jej konkurencie so škaredým internetovým obchodom. Dôvod Vášho rozhodnutia je jednoduchý, kvalitná firemná identita pôsobí lepšie a dôveryhodnejšie než neznámy obchod so zanedbanou firemnou identitou.

Ktoré časti tvoria firemnú identitu?

Štruktúrou každej firemnej identity sú prvky uvedené v nasledujúcom zozname. Vždy nemusia byť uplatnené všetky prvky zo zoznamu, niektoré časti sú individuálne a závisia na marketingovej stratégii spoločnosti. Marketingovú stratégiu stanovuje profesionál spolu s vedením spoločnosti podľa prvotnej analýzy.

Základné prvky:

 • myšlienka (filozofia), ciele a marketingový plán společnosti
 • originálne zastupujúci symbol – logo
  • ľahko zapamätateľná originálna grafika
  • slogan
  • logomanuál
 • tlačové, elektronické a fyzické materiály spoločnosti
  • jednotný grafický štýl
  • kancelárske a propagačné materiály
  • elektronické materiály (prezentácia)
  • interiérové a exteriérové informačné materiál
  • vozový park
 • interná a externá firemná komunikácia
  • interná komunikácia medzi zamestnancami firmy
  • vzťahy s verejnosťou (public relations)
  • mediálna komunikácia (reklama a marketingová komunikácia)
  • firemný systém hodnôt a spôsobov správania
 • portfólio spoločnosti
 • imidž spoločnosti, ktorý je vnímaný okolím ako celok

Myšlienka (filozofia), ciele a marketingový plán spoločnosti

V prípade spracovania firemnej identity je potrebné vykonať prvotnú analýzu, zoznámiť sa s fungovaním spoločnosti a jej cieľmi. Podľa zistených informácií, najčastejšie od vedenia spoločnosti, je spracovaný základný marketingový plán, ktorý je následne klientovi prezentovaný. Táto časť je kľúčová a určuje ďalšie kroky v tvorbe firemnej identity.

Logo

Logo je tvorené grafickou kresbou – symbolom, ktorý zastupuje firemnú myšlienku a filozofiu. Logo by malo byť ľahko zapamätateľné, prepracovateľné do rôznych farebných prevedení, pozitívne k aplikáciám vo fyzickej reklame (vizitky, hrnčeky, prepisovačky, nálepky). Povolené úpravy a aplikácie loga ďalšími subjektmi určuje logomanuál.

Tlačové, elektronické a fyzické materiály spoločnosti

Jedná sa o najširšie spektrum prezentácia spoločnosti, tieto prvky sú najčastejšie žiadané. Do tejto kategórie spadajú napríklad vizitky, cenníky, hlavičkové papiere, pätičky e-mailov, obchodné listy, pečiatky, listové obálky, billboardy, reklamné plachty, inzeráty, označenie výrobkov, pracovné odevy a mnoho ďalšieho. Tieto materiály obsahujú vždy logo spoločnosti, ktoré je aplikované vo vhodnom prevedení podľa logomanuálu a sú vytvorené v rovnakom duchu, podľa ostatných prvkov firemnej identity.

Interná a externá firemná komunikácia

Medzi hlavné časť tohto bodu patrí komunikácia s verejnosťou. Ako prostriedky pre komunikáciu nám slúžia tlačové správy, články alebo tlačové konferencie. Pomocou týchto prostriedkov komunikuje spoločnosť s médiami a tvorí pozitívny obraz o svojich krokoch, zámeroch. Dôležitou časťou je tiež určitý model komunikácie medzi zamestnancami, ktorý je potrebné dodržať pre následnú prehľadnosť a celkovo dobrý chod firmy. Firemné hodnoty sú tvorené hlavnými bodmi, ktoré musia dodržiavať všetci členovia spoločnosti. Tieto body určujú jednotný smer chodu spoločnosti, sú to napr. kvalita, inovatívnosť, čestnosť, stálosť, tímová orientácia alebo orientácia na zákazníka.

Portfólio spoločnosti

Predstavuje taký krátky “životopis”, ktorý prezentuje históriu spoločnosti, ponúkané služby a referencie. Dobrým príkladom portfólia sú napríklad firemné webové stránky. V tomto bode je dobré zvýrazniť predovšetkým kladné vlastnosti, originalitu a úspechy Vašej spoločnosti oproti konkurencii.

Imidž spoločnosti

Imidž spoločnosti je súhrn všetkých predošlých bodov, ktoré by mali byť perfektne zladené a mali by sa prelínať. V prípade, že je tento bod zanedbaný, môže firemná identita pôsobiť na okolie zmätene až negatívne.

Aká je cena vytvorenia firemnej identity?

Cena tejto služby je vždy individuálna, pretože sa líši u každej spoločnosti, závisí od jej veľkosti alebo na výbere prvkov, ktoré si klient zvolí.