Blog

5 častých chýb PPC kampaní vo vyhľadávačoch

23/05/2016

Aké sú základné chyby pri tvorbe PPC kampaní, ktoré Vás môžu stáť veľa peňazí a neprivedú Vám žiadnych nových zákazníkov? Máte dosť veľký rozpočet na to, aby ste si mohli dovoliť robiť chyby pri nastavovaní kampane pre Vašu firmu? Ukážeme Vám 5 najčastejších chýb pri tvorbe kampaní.

Zlé cielenie

Väčšinou býva problém zlého zacielenia na oblasť. Napríklad keď firma ponúka stráženie detí v Bratislave a cielia svoju kampaň na celú Slovenskú republiku. Takáto reklama jej síce zvýši návštevnosť stránok, ale nezaručí jej absolútne žiadne platiacich zákazníkov (žiadne konverzie). Premýšľajte teda komu môžete Vaše služby či produkty ponúknuť. Ste schopní vyhovieť zákazníkovi z druhého konca republiky, alebo je Váš podnik skôr lokálneho charakteru?

Výber príliš všeobecných slov

Výber všeobecných kľúčových slov nemusí byť vždy zle, ak máte veľký rozpočet a zameriavate sa skôr na budovanie povedomia o Vašej značke. Väčšina firiem však na internete disponuje len obmedzeným rozpočtom. Ak je to aj Váš prípad, radšej sa príliš všeobecným kľúčovým slovám vyhnite. Bývajú veľmi drahé a nezaručia Vám platiacich zákazníkov.

Výber príliš konkrétnych slovných spojení

Ak sú všetky kľúčové frázy, ktoré ste vybrali, veľmi konkrétne, je dosť možné, že sa Vaša reklama nikomu nezobrazí. Slovné spojenia budú tak špecifické, že po týždni kampane miniete nula EUR, ale tiež neprivediete žiadnych návštevníkov na Vašu stránku. S tým Vám Google môže pomôcť, pretože odhaduje aký je objem vyhľadávania každej kľúčovej frázy. Nie je to odhad príliš presný, ale môže Vám poslúžiť pre vytvorenie si predstavy, koľko návštevníkov asi príde.

Text reklamy nesúvisí s hľadaným výrazom

Text reklamy, ktorý nekorešponduje s vyhľadávaným kľúčovým slovom, býva veľmi častým problémom. Ak však správne pochopíte využitie zostáv a kampaní, môžete sa tomu vyhnúť. Predstavte si, že máte hotel v Krkonošiach a chcete prilákať návštevníkov z Česka i z Nemecka. Príkladom zlej reklamy potom môže byť slovenský text, ktorý sa zobrazuje v Nemecku.

Chybne vytvorená úvodná stránka webu

Jedná sa o pokročilejšie premýšľanie Vašej reklamnej kampane. Napríklad ak máte e-shop a chcete propagovať výrobok XY, ​​bude dobré ak pozornosť zákazníkov priamo odkážete na tento výrobok. Teraz si predstavte, že kliknete na reklamu, ktorá propaguje “originálne tričká”. Na stránke, ktorá sa návštevníkovi zobrazí, však uvidí šaty. Určite okamžite odíde. To vy však nechcete, pretože za takého návštevníka ste už museli zaplatiť. Premyslite si teda poriadne, kam chcete svojich budúcich zákazníkov posielať.