Blog

Google AdWords a zmeny v Google partnerstve

02/01/2017

Program Google AdWords Premier SMB Partner bol uvedený v roku 2010. Vznikol ako podporný program pre malé a stredné podniky pri hľadaní dôveryhodných partnerov pre ich internetovú prezentáciu v systéme Google AdWords.

V lete 2016, presnejšie v júli uviedla spoločnosť Google nový emblém (odznak) partnerstva, ktoré má dve úrovne: Certifikovaný partner Google a Prémiový partner Google, pričom partnerstvo pre malé a stredné podniky uzavrela.

Partnerstvo “Google AdWords Premier SMB Partner” týmto zanikol a zostal jeden jednotný program, a tým je “Google Partners Program”. Dôvodom pre túto zmenu je skutočnosť, že dva odlišné druhy partnerstva (a tým pádom aj emblémov) sú pre agentúry i klientov mätúce a znižujú dopad a záber oboch programov. Aj pre samotný Google je novo postavený partnerský program výhodnejšie – predovšetkým svojou ucelenosťou.

Emblém, alebo tiež odznak, dokladá, že spoločnosť Google uznáva agentúru ako certifikovaného partnera AdWords. Aby ale boli odlíšené najlepšie agentúry, ktoré vykazujú vyššiu útraty, obsluhujú väčší počet klientov a spĺňajú prísnejšie požiadavky na certifikáciu a efektivitu, ponúka Google odznak Prémiový Partner.

Agentúra, ktorá v minulosti bola SMB partnerom a v prípade dosiahnutých výsledkov sa stáva prémiovým partnerom má nielen rovnaké nároky na Google benefity, ale má tiež nové alebo vylepšené výhody – viac špecializovaných školení, vyššiu podporu, viac akčných ponúk, súťaží a podobne.

Nový emblém sebou prináša novinky: prvá zjavná je zmena vizáže a druhá je zobrazovanie špecializáciou daného partnera – partner teraz prezentuje priamo u odznaku svoje špecializácie, možnosti špecializácie: inzercia vo vyhľadávacej sieti, inzercia v obsahovej sieti, mobilné inzercia, videoreklama, inzercia v nákupoch. Odznak certifikovaného partnera má ľavý pruh modrý, emblém prémiového partnera je červený.

Partneri získavajú špecializáciu podľa výšky útraty v jednotlivých typoch kampaní a zároveň musia byť certifikovaní. Aj keď sú certifikovaní aj v ďalších oblastiach, ich špecializácia ukazuje iba tie oblasti, ktoré spĺňajú udanú výšku útraty v AdWords.

Partner musí tiež vykazovať medziročný rast a udržiavať úzky vzťah s Google. Certifikácia prináša pre partnera mnoho výhod, špecialisti sú pozývaní na špecializované školenia, majú prístup k novinkám a tiež sa zúčastňujú testovaniu. Emblém teda preukazuje, že partner absolvoval certifikačnej skúšky, disponuje aktuálnymi znalosťami a má prehľad v trendoch AdWords.

Google Premier Partner:

 • je pozývaný na špecializované školenia
 • má prístup k novinkám
 • zúčastňuje sa testovaniu
 • absolvoval certifikačné skúšky
 • disponuje aktuálnymi znalosťami
 • má prehľad v trendoch AdWords
 • má prístup k bezplatným študijným materiálom
 • spĺňa požiadavky na útratu
 • vykazuje rast vlastných aj klientskych tržieb
 • rozširuje svoju klientsku základňu
 • je uvedený vo Vyhľadávaní certifikovaných partnerov Google, špecializovanom vyhľadávacím nástrojmi Google
 • má k dispozícii emblém (odznak) Google Premier Partner, ktorý môže zobrazovať na svojich webových stránkach a iných digitálnych či tlačených prezentačných materiáloch