Blog

Ako vytvoriť efektívnu PPC kampaň pomocou Google Adwords?

11/08/2016

Ak chcete, aby Vaša kampaň bola efektívna a výkonná, je potrebné venovať zostaveniu, správe a optimalizácii kampane veľa času. V systéme Google Adwords je možné realizovať PPC reklamu celosvetovo v mnohých jazykoch, má príjemné grafické rozhranie umožňujúce sledovať štatistiky aj v trendoch a dovoľuje pestré možnosti v zacielení na jednotlivé zákaznícke segmenty.

Vlastné zostavenie reklamnej kampane prebieha nasledovne. Najprv je potrebné zostaviť skupinu tzv. kľúčových slov. To sú slová a slovné spojenia, na ktoré sa má reklama v podobe textového inzerátu užívateľovi zobraziť. Okrem kľúčových slov je potrebné vytvoriť pútavé textové inzeráty, ktoré budú jasne popisovať ponúkaný produkt alebo službu. Posledným prvkom, ktorý musí byť súčasťou definície reklamnej kampane je URL adresa cieľovej stránky webu, na ktorú sa má užívateľ po kliknutí na inzerát dostať. Mala by to byť relevantná adresa, na ktorej je hľadaný produkt alebo služba podrobnejšie popísaná.

Ako robiť účinné PPC kampane s vysokým ROI?

Založenie základnej PPC kampane je jednoduché a zvládne to každý len na základe online pomocníka poskytovaného Googlom. Ak ale chcete, aby Vaša kampaň bola efektívna a výkonná, je potrebné venovať zostaveniu a následnej správe a optimalizácii kampane veľa času. Nevyhnutnosťou je merať výkon kampane prostredníctvom analytických nástrojov, a to ako priamo v PPC aplikácii, tak aj v štatistikách prevádzky Vášho webu (napr. prostredníctvom Google Analytics). Ďalej je potrebné splniť nasledujúce základné požiadavky:

  • Kampaň musí obsahovať dostatok kľúčových slov a slovných spojení (rádovo stovky až desaťtisíce). Zo štatistík vyplýva, že predajne najúspešnejšie sú slovné spojenia s tromi až štyrmi slovami, pretože užívatelia, ktorí takto špecifikujú svoj vyhľadávací dotaz, už vedia, čo chcú a majú tak väčšiu tendenciu na Vašom webe nakupovať, resp. vykonať požadovanú transakciu. S väčším počtom kľúčových slov zároveň zasiahnete viac užívateľov, ktorí hľadajú Vaše produkty/služby. Do kľúčových slov nezabudnite zahrnúť aj slangové a nespisovné výrazy opisujúce Vaše produkty/služby a veľmi vhodné je tiež podchytiť aj časté preklepy či gramatické chyby.
  • Treba zabezpečiť vysokú relevanciu medzi kľúčovými slovami, inzerátmi a obsahom cieľovej stránky. Iba tak získa reklamná kampaň vysoké skóre kvality a dosiahne za nižšiu cenu vyššie pozície na stránke s výsledkami vyhľadávania. Z tohto dôvodu sa často kampaň rozdeľuje do tzv. reklamných zostáv, ktoré sú zamerané na jednotlivé produkty či služby.
  • Cieľové URL adresy, na ktoré je prostredníctvom kampane vedená návštevnosť, musia byť prehľadné, musia obsahovať pre zákazníka hodnotné informácie a musia disponovať jasnou výzvou na akciu. Pred realizáciou PPC kampane je vždy vhodné optimalizovať web tak, aby mal vysokú konverznú schopnosť, inak sú peniaze investované do PPC kampane vynaložené zbytočne.
  • Venujte sa aktívne optimalizácii kampane po celý čas jej behu. Neustále je potrebné pracovať s cenami za kliknutie, optimalizáciou navrhnutých a pridávaním nových inzerátov, vypínaním a pridávaním nových kľúčových slov atď. Cieľom optimalizácie je, aby PPC kampaň obsahovala iba kľúčové slová a inzeráty s dobrými konverznými výsledkami.

Ak nechcete tráviť veľa času so štúdiom všetkých pravidiel a možností PPC reklamy, odporúčame zveriť tvorbu a riadenie PPC kampane skúsenej agentúre, ktorá sa online marketingom či priamo tvorbou a riadením PPC kampaní zaoberá. Služby špecialistov na PPC reklamu niečo stojí, ale celkom isto sa oplatí.