Blog

Ako písať kvalitný text na web, aby SEO fungovalo?

17/03/2016

Je potrebné si uvedomiť, že texty, ktoré máte na stránkach sú veľmi dôležité a určujú, či návštevník zotrvá, alebo Vaše stránky opustí. Ich dôležitosť však ešte výrazne vzrastie, ak pracujete na SEO. Bohaté a pestré texty na webe sa pri optimalizácii pre vyhľadávače stávajú absolútne kľúčovými.

Web copywriting

Je užší a špecializovaný odbor klasického copywritingu, ktorý sa zaoberá tvorbou reklamných textov pre internetové stránky. Faktom je, že veľké množstvo užívateľov nečíta celé texty, preto je vhodné vytvoriť graficky “záchytné body” v texte (čo ponúkate, na čo sa špecializujete a pod.). Keď preletí pohľadom text s takými bodmi, tak sa u nich zastaví. Pre zvýraznenie sa používa Bold, Italic, zarážky, farba, veľkosť písma a pod. Platí, že tie najpodstatnejšie informácie, alebo zhrnutie by malo byť napísané na začiatku textu, teda v perexe. Nemali by ste zabúdať ani na štruktúrovanie, celkovú čitateľnosť textov a tiež zameranie na cieľovú skupinu užívateľov. Príliš dlhé texty nie sú ideálne, pretože čítanie textu na monitore zaberie viac času, než z tlačených materiálov. Príliš krátke texty tiež nie sú vhodné, stránky vyzerajú prázdno a nedokončene, môžu pôsobiť neprofesionálne a zostáva z nich dojem, že nemáte užívateľom čo povedať (za úplné minimum sa považuje 200 slov).
Každá podstránka by mala mať svoj originálny a kvalitný obsah, ide predsa predovšetkým o to, aby ste odovzdali návštevníkom Vašich stránok prínosné informácie, vhodným spôsobom ich motivovali ku kúpe nejakého produktu, alebo vo využitie Vašich služieb. A v neposlednom rade ide o to, aby sa k Vám radi vracali.
Weby s tematicky orientovanými článkami a informatívnymi podstránkami, alebo s blogmi majú väčšiu návštevnosť, dôveryhodnosť a pôsobia profesionálnejšie.

SEO copywriting

Čo sa týka SEO copywrintingu, je komplikovanejší ako web copywriting, pretože od textové obsahu sa odvíjajú aj výsledky vo vyhľadávačoch. Vyhľadávače totiž chcú posielať návštevníkov na kvalitné weby a je ich prioritou udržať si klientov, ktorí cez ne hľadajú výsledné produkty prostredníctvom PPC kampane (napr. AdWords). Nielen, že text musí mať reklamnú a informačnú hodnotu, ale musí mať aj presne určené kľúčové slová v rôznych obmenách (jednotné a množné číslo, synonymá, rôzne kombinácie kľúčových fráz a pod.). Rozvrhnutie kľúčových slov, ich hustota a varianty sú pre SEO úplne nevyhnutné. Bez vhodnej interpretácie kľúčových slov takmer stráca optimalizácia webu zmysel. Príliš krátke texty môžu škodiť optimalizácii, respektíve obmedzujú vznik dlhého chvosta kľúčových slov (long tail) a web pôsobí už vyššie spomínaným prázdnym a nedokončeným dojmom. Optimálna hustota kľúčových slov na stránke sa nesmie zanedbávať. Stále tu platí pravidlo hodnotného a kvalitného reklamného textu.
Dôležitosť kľúčových slov v texte môže mať tiež vplyv na úspešnosť vo vyhľadávačoch. Rovnako ako u klasického web copywritingu sú najpodstatnejšie informácie na začiatku strany, tak aj kľúčové slová na vrchole strany majú väčšiu hodnotu, než slová utopené na dne podstránky.
Na záver jedna dobrá rada: Nekopírujte texty z iných webov, alebo kníh. Neduplikujte texty na stránkach a rozhodne neprideľujte jedno kľúčové slovo na všetky podstránky!