Blog

Ako vybudovať úspešnú značku bez veľkých investícií?

11/10/2016

Pre rad podnikateľov a malých firiem je “branding” pojem, ktorý sa zdá byť vyhradený pre veľké, lokálne a medzinárodné spoločnosti s miliónovým rozpočtom na reklamu. Je pravda, že po dlhú dobu to tak platilo a veľké značky minuli v priebehu rokov desiatky až stovky miliónov eúr, aby sa ich spoločnosti stali synonymom pre určité výrobky a služby. Vyššia známosť značky zvyšuje hodnotu firmy a investície do budovania značky je teda investíciou do budúcich príjmov firmy.

S príchodom internetu sa podmienky pre malých i stredných hráčov výrazne zlepšili. Vďaka virtuálnej povahe internetu aj menšie podniky môžu mať online prezentáciu, ktorá vyzerá úplne rovnako impozantne ako tá od veľkých značiek, a to bez obrovských výdavkov na rozvoj a propagáciu značky. Atraktívne vyzerajúci a profesionálne navrhnuté riešenie je cenovo dostupné aj pre firmy s obmedzeným rozpočtom a zároveň je dostatočne flexibilné, aby rástlo spolu s firmou.

Faktom je, že mnoho z dnešných najväčších internetových značiek bolo vybudované bez akýchkoľvek výdavkov na efektné televízne reklamy alebo veľké reklamné kampane. Namiesto toho sa spoliehali na kvalitné a spoľahlivé internetové riešenia a využili internetový marketing, aby dali o sebe vedieť.

Ľudia z reklamnej branže a inzerenti vedia, že veľkým problémom reklamy je jej zacielenie. U tradičných foriem reklamy (televízia, tlač, vonkajšia reklama) je obrovský dopad – oznámenie dostanete k veľkému množstvu ľudí, ale len u malej časti z nich nastáva zhoda medzi inzerovaným výrobkom či službou a okamžitou potrebou a možnosťami osloveného človeka. Výsledkom sú neefektívne využité prostriedky na reklamu a nízke ROI (Return of Investment – návratnosť investície). Internet ako reklamné médium umožňuje dosiahnuť vyššiu efektivitu vďaka možnosti presnejšieho zacielenia. Môžete osloviť špecifickú skupinu populácie podľa pohlavia, veku, záujmu či lokality, zvoliť dennú dobu, ktorá je pre zasiahnutie Vašej cieľovej skupiny optimálna, môžete zacieliť priamo na osoby, ktoré Váš web už navštívili a pod.

Podľa nedávneho výskumu 80% Slovákov vo veku 16-65 rokov aktívne využíva internet a dve tretiny z nich sú na internete niekoľkokrát denne. V priemere trávia na internete 15 hodín týždenne a ak by si mali vybrať, ktorému médiu budú venovať voľný čas, 82% volí internet, 54% televíziu, 39% rádio a 16% tlačené noviny a časopisy. To je veľký posun oproti nedávnej minulosti. Väčšina firiem však na túto situáciu, najmä vďaka zotrvačnosti vo svojich marketingových rozpočtoch, dostatočne nezareagovala a ich investície do reklamných médií stále prúdi z 80 až 90% do televízie, tlače a iných tradičných médií. Zaraďte sa medzi tých múdrejších a flexibilnejších a využite tieto trendy vo Váš prospech.

Prečo budovať značku alebo tzv. brand?

Značka, ktorá sa dostane do povedomia ľudí svojou kvalitou, je pre nových zákazníkov dôveryhodnejšia. Neboja sa u nej nakúpiť ani v prípade, že má vyššie ceny, než by si priali. Keď klienti vedia, že sa na Vás a Vašu značku môžu spoľahnúť a Vami dodané výrobky alebo služby budú bez problémov, radi si aj priplatia. Vaša spoľahlivosť a kvalita Vám pomôže vybudovať si značku. Keď u Vás klient nakúpil a bol spokojný, je veľká šanca, že to nebolo naposledy. Nebude Vás už hľadať cez platenú reklamu na Googlu, ale pôjde priamo na Vašu stránku, pretože si Vašu značku zapamätal. Takto sa chová lojálny zákazník, ktorý navyše ešte šetrí Vaše náklady na PPC reklamy.

Základné piliere úspešnej značky

 • Kreativita a odlišnosť - Značka ako taká Vás má odlíšiť od Vašej konkurencie. Váš klient je len človek ako Vy, uvažujte na tým, čím ho prekvapiť, potešiť, zaujať. Nebojte sa vybočiť z radu a priniesť niečo nové. V tomto smere sa kreativite medze nekladú. Ak chceme osloviť svojich zákazníkov, musíme sa snažiť vyhnúť nude a byť kreatívni.
 • Konkrétne cieľová skupina zákazníkov – Je veľmi dôležité si na začiatku stanoviť, kto je Vaša cieľová skupina a svoj marketing, služby a produkty zacieliť priamo. Keď predávate napríklad luxusné oblečenie, Vaši zákazníci od Vás budú očakávať informácie zo sveta módy a najnovších trendov. Súlad s Vašou cieľovou skupinou zabezpečí, že budete presne vedieť, čo Vaši klienti potrebujú. Oni Vám budú dôverovať, pretože budú vedieť, že im rozumiete a pomôžete naplniť ich potreby.
 • Jasná pozícia a definície Vašej firmy - Je dobré, keď dáte svojim klientom transparentne najavo, kto ste a aká je Vaša firma. Keď si vybudujete imidž, ktorý nezodpovedá Vaším skutočným možnostiam, môžete pôsobiť nedôveryhodne a v konečnom dôsledku svojich klientov odradiť.
 • Dlhodobá firemná vízia – Je veľmi prospešné, keď Vaši klienti poznajú Vašu víziu a smerovanie. Je dobré dávať najavo svoju stabilitu a odhodlanie pokračovať a zlepšovať sa. Každý z nás si rád a zámerne vyberá obchodných partnerov a dodávateľov, ktorí tu boli včera, dnes a budú aj zajtra, keď ich budeme potrebovať. Potrebujeme pocit, že sa na ne môžeme spoľahnúť aj v budúcnosti a nemusíme ďalej strácať čas hľadaním niečoho nového.

Plán budovania značky

 • Analýza konkurencie trhu – Potrebujete poznať svojich konkurentov a zistiť ich silné a slabé stránky. Poučiť sa z ich chýb, ale aj z ich predností.
 • Definícia cieľovej skupiny – Stanovte si, koho chcete osloviť, a cieľte presne na túto svoju potenciálnu skupinu zákazníkov. Vaše služby však musia spĺňať ich očakávania a byť im vhodne podané.
 • Účel – Je potrebné mať jasno v tom, čo je účelom Vášho podnikania. Chcete podnikať v elektronike, alebo sa chcete venovať predaju koncového produktu zákazníkom? Hneď na začiatku podnikania je lepšie, ak si stanovíte presný rozsah sortimentu a služieb, ktoré budete predávať.
 • Filozofia a vízie firmy – V prvom rade je dôležité stanoviť si plány do budúcnosti, smerovanie a filozofiu firmy, ktorá bude definovať, ako svoju firemnú politiku a plány budete napĺňať. Klienti sa radi stotožňujú so značkami, ktorých filozofia je im blízka.
 • Tvorba názvu – Vyberte si názov, s ktorým sa stotožníte, ktorý sa bude v prvom rade páčiť Vám. Keď je názov príbuzný s odvetvím, v ktorom podnikáte, môžu si Vás lepšie zapamätať. Keď budete ponúkať kvalitný produkt a služby, zákazník sa s Vaším názvom stotožní veľmi rád.
 • Tvorba loga – Logo, podobne ako názov, bude Vašu značku reprezentovať najčastejšie. Zvoliť správne logo môže byť často ťažké, pretože je potrebné zohľadniť typ loga, farebnú kombináciu loga, prípadnú symboliku loga, jeho výraznosť, zapamätateľnosť. Pri tvorbe loga je dôležité zohľadniť naozaj veľa faktorov, preto aj najväčšie značky sem-tam svoje logá redizajnujú. Neváhajte sa v tomto smere obrátiť na odborníkov.
 • Firemná identita – V súlade s nastavenou a jednotnou firemnou identitou by mali byť vyrobené všetky materiály od potlačených pier cez hlavičkový papier, faktúry, pečiatky až po polepy na autá a reklamné pútače. Ide o celkový grafický a dizajnový návrh Vašej prezentácie. Keď ju Vaši klienti uvidia, malo by im byť jasné, že ide o Vás a že si držíte svoju cestu a štýl a stojíte pevne na nohách.
 • Tvorba vizuálnych propagačných materiálov – Materiály ako bannery alebo newslettre by mali mať konkrétnu formu, ktorá v sebe bude zahŕňať Vašu korporátnu identitu, ale bude vyjadrovať aj informáciu, ktorú chcete oznámiť zákazníkovi. Je taktiež dôležité zvoliť si správne farby, štýl prezentácie, kompozíciu. Odporúčame konzultovať tvorbu týchto materiálov s odborníkmi a to ideálne vždy s tým rovnakým, ak je to možno. Investície do správne navrhnutých materiálov sa Vám s istotou vrátia niekoľkokrát. Naopak nepekným a neprofesionálnym návrhom môžete nielen odradiť zákazníkov, ale aj stratiť punc originality a dôvery.

Ak máte obmedzený rozpočet, je vhodné vybrať si jedno konkrétne médium, cez ktoré sa chcete prezentovať a využívať jeho možnosti naplno. Ukážte svoju značku. Správne zvolený vizuál dodá Vašej značke charakter a podčiarkne filozofiu, ktorú ste si zvolili.